Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về biến đổi khí hậu trong ngành Công an

Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về biến đổi khí hậu trong ngành Công an
Authors: Hoàng, Văn Nhị
Vấn đề môi trường và BĐKH rất được CBCS quan tâm, cùng với lĩnh vực Thời sự - Chính trị, Kinh tế - Xã hội và Y tế - Sức khỏe. Nhận thức của CBCS về biến đổi khí hậu đã được nâng cao rõ rệt, tuy nhiên, còn một số CBCS chưa có sự nhận thức đúng đắn và chính xác về Biến đổi khí hậu. Trong đó, phương tiện truyền thông được sử dụng nhiều nhất, phổ biến nhất là Tivi, báo. Đây là 02 phương tiện được CBCS thường sử dụng để thu thập thông tin về Biến đổi khí hậu. Đặc biệt là Tivi, phương tiện được sử dụng nhiều nhất. Đây là phương tiện mang tính giải trí, trực quan sinh động....
Title: Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về biến đổi khí hậu trong ngành Công an : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu
Authors: Hoàng, Văn Nhị
Keywords: Công tác truyền thông;Biến đổi khí hậu
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Abstract: Tóm tắt các kết quả của luận văn: Vấn đề môi trường và BĐKH rất được CBCS quan tâm, cùng với lĩnh vực Thời sự - Chính trị, Kinh tế - Xã hội và Y tế - Sức khỏe. Nhận thức của CBCS về biến đổi khí hậu đã được nâng cao rõ rệt, tuy nhiên, còn một số CBCS chưa có sự nhận thức đúng đắn và chính xác về Biến đổi khí hậu. Trong đó, phương tiện truyền thông được sử dụng nhiều nhất, phổ biến nhất là Tivi, báo. Đây là 02 phương tiện được CBCS thường sử dụng để thu thập thông tin về Biến đổi khí hậu. Đặc biệt là Tivi, phương tiện được sử dụng nhiều nhất. Đây là phương tiện mang tính giải trí, trực quan sinh động.
Description: 74 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59256
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

Mặt khách quan của các tội xâm phạm sở hữu trong Luật hình sự Việt Nam

Title: Mặt khách quan của các tội xâm phạm sở hữu trong Luật hình sự Việt Nam.
Authors: Hoàng, Ngọc Dinh
Keywords: Tội xâm phạm sở hữu;Luật và pháp chế;Luật hình sự;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Khoa Luật
Description: 114 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57596
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

Phát hiện các đột biến trên gen Beta Globin bằng kỹ thuật ARMS-PCR và lai điểm ngược (REVERSE DOT BLOT)

Title: Phát hiện các đột biến trên gen Beta Globin bằng kỹ thuật ARMS-PCR và lai điểm ngược (REVERSE DOT BLOT)
Authors: Lê, Thị Thu Hà
Keywords: Đột biến gen
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Description: 131 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54610
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Pháp luật về hoạt động mua bán doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài: Kinh nghiệm nước ngoài và gợi ý đối với Việt Nam

Title: Pháp luật về hoạt động mua bán doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài: Kinh nghiệm nước ngoài và gợi ý đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Authors: Phan, Thị Huyền
Keywords: Doanh nghiệp;Luật và pháp chế;Việt Nam;Pháp luật
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Khoa Luật
Description: 96 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34171
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Các điều ước quốc tế đa phương về đấu tranh chống khủng bố hàng không

Title: Các điều ước quốc tế đa phương về đấu tranh chống khủng bố hàng không : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Authors: Phạm, Thùy Trang
Keywords: Luật quốc tế;Khủng bố;Phòng chống;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Khoa Luật
Description: 94 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34254
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

"Made in Vietnam" với 17 bài báo quốc tế

Title: "Made in Vietnam" với 17 bài báo quốc tế
Authors: Quý Hiên
Keywords: Bài báo quốc tế;Báo chí
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHQGHN
Citation: Số 312 - Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: TNS05132; 2 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24963
Appears in Collections:VNU Bulletin

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

Quy mô chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển, giai đoạn 2008-2014

Quy mô chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển, giai đoạn 2008-2014
Authors: Nguyen, Thi Giang
Pham, Thi Huong Lien
Giai đoạn nền kinh tế toàn cầu có nhiều biến động 2008-2014, rất cần thiết có nghiên cứu về mối quan hệ giữa chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế và hiệu quả hoạt động của khu vực công. Từ đó, đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động khu vực công, góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng. Điều này không chỉ có ý nghĩa thực tiễn đối với các nước đang phát triển trong phạm vi nghiên cứu nói chung và hơn hết có thể áp dụng đối với Việt Nam nói tiêng trong việc giải quyết tình trạng chi tiêu công không hiệu quả và nợ công như hiện nay...
Title: Quy mô chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển, giai đoạn 2008-2014
Authors: Nguyen, Thi Giang
Pham, Thi Huong Lien
Keywords: Chi tiêu công;Tăng trưởng kinh tế
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Giai đoạn nền kinh tế toàn cầu có nhiều biến động 2008-2014, rất cần thiết có nghiên cứu về mối quan hệ giữa chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế và hiệu quả hoạt động của khu vực công. Từ đó, đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động khu vực công, góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng. Điều này không chỉ có ý nghĩa thực tiễn đối với các nước đang phát triển trong phạm vi nghiên cứu nói chung và hơn hết có thể áp dụng đối với Việt Nam nói tiêng trong việc giải quyết tình trạng chi tiêu công không hiệu quả và nợ công như hiện nay.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14543
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)