Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

Vi phạm pháp luật về giao kết hợp đồng lao động trong các Doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Vi phạm pháp luật về giao kết hợp đồng lao động trong các Doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay
Authors: Lê, Văn Mạnh
Nghiên cứu nhằm góp phần hoàn thiện thêm những vấn đề lý luận về vi phạm giao kết hợp đồng lao động - Phân tích, đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về vi phạm giao kết hợp đồng lao động trong các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam và hạn chế việc vi phạm pháp luật về giao kết hợp đồng lao động...
Title: Vi phạm pháp luật về giao kết hợp đồng lao động trong các Doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật : 603801
Authors: Lê, Văn Mạnh
Keywords: Luật lao động;Hợp đồng lao động
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Nghiên cứu nhằm góp phần hoàn thiện thêm những vấn đề lý luận về vi phạm giao kết hợp đồng lao động - Phân tích, đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về vi phạm giao kết hợp đồng lao động trong các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam và hạn chế việc vi phạm pháp luật về giao kết hợp đồng lao động
Description: 96 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60112
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

Dự báo mưa hạn mùa cho khu vực Việt Nam bằng mô hình CCAM

Title: Dự báo mưa hạn mùa cho khu vực Việt Nam bằng mô hình CCAM: Luận văn ThS. Khoa học trái đất: 60 44 02
Authors: Nguyễn, Xuân Thành,
Keywords: Mưa hạn mùa;Mô hình CCA
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: Nội dung của luận văn này nhằm đánh giá khả năng mô phỏng trường mưa của mô hình khí quyển bảo giác lập phương (CCAM) và thử nghiệm ứng dụng mô hình này vào dự báo mưa hạn mùa. Các số liệu tái phân tích, số liệu dự báo từ hệ thống dự báo khí hậu (CFS), số liệu dự báo từ Viện nghiên cứu Khí hậu và Xã hội Quốc tế (IRI) được sử dụng làm điều kiện biên và điều kiện ban đầu (ICBC). Các thử nghiệm của luận văn được chia thành hai phần chính bao gồm: Đánh giá khả năng mô phỏng của mô hình CCAM với ICBC từ số liệu tái phân tích CFS; và ứng dụng mô hình CCAM vào dự báo khí hậu hạn mùa với các độ phân giải lần lượt là 1 độ, 0.25 độ, và 0.08 độ với ICBC từ CFS và IRI. Thông qua việc sử dụng một số chỉ số đánh giá như: ME, RE, RAE và một số chỉ số khí hậu cực đoan như: Rx1day, Rx5day, SDII, CDD, CWD, R10mm, R20mm, kết quả từ các thử nghiệm đã cho thấy được tiềm năng của dự báo mưa hạn mùa bằng mô hình CCAM. Trong quá trình làm luận văn, học viên cũng đã tiến hành hệ thống hoá lại và xây dựng các chương trình, mã nguồn của CCAM, và vận hành thử nghiệm thành công mô hình CCAM tới độ phân giải ngang lên đến 0.08 độ cho khu vực Việt Nam.
Description: 80 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60165
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Xây dựng và đánh giá hệ thống chủng giống cho nghiên cứu phát triển vắc-xin sốt xuất huyết Dengue

Title: Xây dựng và đánh giá hệ thống chủng giống cho nghiên cứu phát triển vắc-xin sốt xuất huyết Dengue : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 40
Authors: Đỗ, Tuấn Đạt, người hướng dẫn
Hoàng, Anh Đức
Keywords: Vi sinh vật học;Virut;Chủng giống;Vắc xin
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Vi sinh vật học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39657
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

Các quy định của Pháp luật Quốc tế về bảo vệ quyền trẻ em và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Các quy định của Pháp luật Quốc tế về bảo vệ quyền trẻ em và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Authors: Lê, Thị Thủy
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và mục lục, nôi dung luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quyền trẻ em, qui định pháp luật về quyền trẻ em Chương 2: Thực trạng thực hiện pháp luật bảo vệ quyền trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp bảo đảm quyền trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Việt Nam...
Title: Các quy định của Pháp luật Quốc tế về bảo vệ quyền trẻ em và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn : Luận văn ThS. Luật : 623801
Authors: Lê, Thị Thủy
Keywords: Luật quốc tế;Quyền trẻ em;Pháp chế
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Khoa Luật
Abstract: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và mục lục, nôi dung luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quyền trẻ em, qui định pháp luật về quyền trẻ em Chương 2: Thực trạng thực hiện pháp luật bảo vệ quyền trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp bảo đảm quyền trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Việt Nam
Description: 91 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59744
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

9 bí ẩn lớn nhất của vật lý hiện đại

Title: 9 bí ẩn lớn nhất của vật lý hiện đại
Authors: Nguyễn, Thanh Minh
Keywords: Vật lý hiện đại;Thuyết tương đối
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Số 302 - Bản tin Đại học Quốc Gia Hà Nội
Description: TNS05033 ; 6 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24919
Appears in Collections:VNU Bulletin

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

Xuất khẩu thủy sản Việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Xuất khẩu thủy sản Việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Authors: Trần Quang Hoàn
phân tích tác động của hội nhập kinh tế quốc tế ảnh hưởng đến xuất khẩu thuỷ sản đồng thời đưa ra một số các giải pháp để tận dụng cơ hội và hạn chế khó khăn nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam. Hy vọng các giải pháp đưa ra sẽ tạo được động lực giúp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thuỷ sản nước ta ngày càng phát triển....
Title: Xuất khẩu thủy sản Việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Authors: Trần Quang Hoàn
Keywords: Kinh tế quốc tế;Xuất khẩu;Thủy sản;Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHKT
Abstract: phân tích tác động của hội nhập kinh tế quốc tế ảnh hưởng đến xuất khẩu thuỷ sản đồng thời đưa ra một số các giải pháp để tận dụng cơ hội và hạn chế khó khăn nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam. Hy vọng các giải pháp đưa ra sẽ tạo được động lực giúp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thuỷ sản nước ta ngày càng phát triển.
Description: 109 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59479
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

Nghiên cứu thành phần hóa học của 3 loài thuộc chi Polygonum, họ Rau răm (Polygonaceae): Thồm lồm gai (polygonum perfoliatumL.), nghể trắng (polygonum barbatum L.), mễ tử liễu (polygonum plebeiumR.Br)

Title: Nghiên cứu thành phần hóa học của 3 loài thuộc chi Polygonum, họ Rau răm (Polygonaceae): Thồm lồm gai (polygonum perfoliatumL.), nghể trắng (polygonum barbatum L.), mễ tử liễu (polygonum plebeiumR.Br). : Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401
Authors: Trần, Thanh Hà
Keywords: Hóa học hữu cơ;Thực vật
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Abstract: 11.1. Lần đầu tiên nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của ba loài thồm lồm gai (Polygonum perfoliatum L.), nghể trắng (Polygonum barbatum L.) và mễ tử liễu (Polygonum plebeium R.Br.) thu hái ở Việt nam. Bằng các phương pháp sắc ký kết hợp với các phương pháp quang phổ hiện đại đã phân lập và xác định cấu trúc 24 hợp chất từ thân rễ cây thồm lồm gai, 17 hợp chất từ thân rễ cây nghể trắng, 20 hợp chất từ toàn cây mễ tử liễu. Trong đó, có hai hợp chất thuộc lớp chất sphingoglycolipid lần đầu tiên được công bố trong tài liệu khoa học, 9 hợp chất lần đầu tiên phân lập được từ chi Polygonum, 12 hợp chất lần đầu tiên phân lập được từ loài P. perfoliatum L., 15 hợp chất lần đầu tiên phân lập được từ loài P. barbatum L., 12 hợp chất lần đầu tiên phân lập được từ loài P. plebeium R.Br. 11.2. Đã đánh giá hoạt tính độc tế bào của 11 cặn chiết (etanol, metanol, nước) từ các bộ phận khác nhau của ba đối tượng nghiên cứu trên 5 dòng tế bào ung thư: khối u trung mô ác tính (HT-1080), tế bào ung thư vú ở người (MDA-MB 231, MCF-7/adr, MCF-7/TAMR), ung thư cổ tử cung ở người (Hela). Kết quả cho thấy cả 11 mẫu cặn chiết đều cho tác dụng độc tế bào với giá trị IC50 trong khoảng 5,1-19,9 μg/mL. 11.3. Đã đánh giá hoạt tính chống oxy hóa quét gốc DPPH, ABTS của ba mẫu: cặn chiết etanol 90% thân rễ P. perfoliatum L., cặn chiết etanol 90% thân rễ P. barbatum 2 L., cặn chiết etanol 90% toàn cây P. plebeium R.Br. Trong đó, cặn chiết etanol 90% thân rễ P. barbatum L. cho tác dụng loại gốc DPPH cao nhất với IC50 = 35,53 ± 2,41 μg/ml xấp xỉ bằng chất đối chứng là acid ascorbic IC50 = 34,08 ± 0,36 μg/ml. 11.4. Đã đánh giá hoạt tính chống oxy hóa quét gốc DPPH của 14 hợp chất tinh khiết được chọn lọc từ các hợp chất phân lập. Kết quả cho thấy 5 hợp chất thể hiện hoạt tính bảo vệ, chống tác nhân oxi hóa DPPH là 3'-O-methyl-3,4-methylenedioxy ellagic acid (6T), acid N-[(4R)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]-carbamic (21T), ethyl 3,4,5- trihydroxybenzoate (36N), isorhamnetin-3-O-(2-rhamnosyl)-rutinosid (54M), quercetin-3-O-α-L-rhamnosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl-(1→3)-β-D-glucopyranosid (55M) với giá trị EC50 <128 μg/ml. Trong đó, hợp chất 6T thể hiện hoạt tính mạnh nhất với giá trị EC50=3,2 μg/ml, mạnh hơn so với chất đối chứng quercetin (EC50 =10,82 μg/ml).
Description: 176 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59246
Appears in Collections:HUS - Dissertations